Milieubeheersysteem. Veiligheid.

Bescherming van werknemers, verwerkers en het milieu.

De veiligheid van onze producten en de bescherming van ons milieu zijn voor ons van bijzonder belang. Daarom ontwikkelen we onze producten voortdurend om ze veiliger en effectiever te maken. Bij de keuze van de grondstoffen is de veiligheid van de verwerkers en het milieu van doorslaggevend belang.

De speciale producten van LITHOFIN voldoen in ieder geval aan de laatste stand van de techniek op het gebied van milieubescherming, arbeidsveiligheid, gezondheidsbescherming en etikettering en de wettelijke richtlijnen. Op de verpakking vindt u alle informatie over de milieuvriendelijkheid van de afzonderlijke producten. De containers zelf zijn gemaakt van milieuvriendelijk polyethyleen (PE) of blik. De verwijdering wordt uitgevoerd door Interseroh en DSD (groene stip).

Ook de veiligheid op het werk en de bescherming van het milieu zijn zeer belangrijk bij de vervaardiging van de producten. Wij produceren met moderne apparatuur die voortdurend wordt onderhouden en verbeterd. Alle processen zijn onderworpen aan een streng milieumanagementsysteem, gecertificeerd volgens DIN ISO 14001.

Different browser language detected

We have detected that your browser supports a different language than the one currently being displayed. Our website is also available in your language. Would you like to switch to your language?

Switch to language