VANDAAG HANDELEN. AAN MORGEN DENKEN.

Kwaliteit in product en service

Als chemisch bedrijf zijn wij ons terdege bewust van onze verantwoordelijkheden ten opzichte van onze medewerkers, onze klanten en het milieu. Daarom werken wij sinds 1996 volgens een kwaliteits- en milieumanagementsysteem, dat regelmatig gecontroleerd wordt. Gecontroleerde processen zorgen daarbij voor kwaliteit en veiligheid.

 

Partnerschap.

Wij onderhouden een uitstekende samenwerking met handel en ambacht, evenals met onze klanten en partners. De basis voor een geslaagde samenwerking is naar onze mening gebaseerd op wederzijds respect, eerlijkheid en vertrouwen. Als werkgever staan wij garant voor onze medewerkers en onze locatie. In Wendlingen zijn de afdelingen Ontwikkeling, Productie en Magazijn in één gebouw ondergebracht.

 

Kwaliteit.

Wij hechten grote waarde aan de kwaliteit, zowel bij het product als de service. Door permanente laboratorium- en praktijktests garanderen wij een productkwaliteit die op het gebied van werkzaamheid en gebruik aan de verwachtingen van de gebruiker voldoet of deze zelfs overtreft. Ons team, dat al jarenlang bij ons in dienst is en uit gemotiveerde medewerkers bestaat, creëert daarvoor de noodzakelijke voorwaarden.

 

Veiligheid.

Veiligheid op het werk en bescherming van de gezondheid zijn voor ons van groot belang en daarom zijn voortdurende bijscholing en optimalisering van onze faciliteiten voor ons vanzelfsprekend. Wij bieden onze klanten gedetailleerde en gemakkelijk te begrijpen informatie over onze producten.

 

Milieu.

Waar mogelijk gebruiken we ecologische en biologisch afbreekbare grondstoffen en zorgen we voor korte transportroutes. Producten die zo geconcentreerd mogelijk zijn, verminderen het transportgewicht. Energiebesparing en klimaatbescherming hebben altijd een belangrijke rol gespeeld bij de planning van onze activiteiten.

 

 

Andere zoektaal gevonden

We hebben vastgesteld dat uw browser een andere taal ondersteunt dan diegene die nu zichtbaar is. Onze website is ook beschikbaar in uw taal. Wenst u naar uw taal over te gaan ?

Verander de taal