Verklaring van gegevensbeveiliging

LITHOFIN AG gaat op verantwoorde wijze om met haar gegevens. Persoonlijke gegevens worden derhalve uitsluitend opgevraagd, opgeslagen en verwerkt, indien dit voor het uitvoeren van de dienst alsmede voor de afhandeling van aanvragen of bestellingen vereist en door wettelijke voorschriften aangevraagd resp. toegestaan is. Bovendien gebruiken wij uw persoonlijke gegevens uitsluitend, indien u ons hiertoe uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Uw toestemming kunt u op elk gewenste moment intrekken door bijvoorbeeld een e-mailbericht te sturen aan info@lithofin.de onder vermelding van uw identiteit. LITHOFIN AG zal uw gegevens vertrouwelijk en conform de bepalingen van de wetgeving op gegevensbescherming  behandelen en niet doorgeven aan derden. De persoonsgerelateerde gegevens worden op onze eigen bedrijfsservers opgeslagen.

Verklaring gegevensbeveiliging voor gebruik van Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een internetanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "Cookies": dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website worden in principe doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van tevoren verkort weergegeven.
Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden gestuurd en daar verkort worden weergegeven. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website te bewerken, om rapporten over de internetactiveiten samen te stellen en om verdere aan het gebruik van de website en van internet gerelateerde diensten jegens de exploitant van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt de opslag van cookies via een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet gebruik kunt maken van de volledige functionaliteit van deze website. Bovendien kunt u de registratie van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google toe alsook de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, wanneer u de onder de volgende link beschikbare browser-plugin downloadt en installeert: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

U kan een registratie door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Deze link activeert een O.O.C. (Opt-Out-Cookie) de registratie van uw gegevens op deze website voorkomt
Google Analytics deactiveren

verdere informatie over condities en voorwaarden alsook over privacy is beschikbaar op :
http://www.google.com/analytics/terms/us.html
http://www.google.com/intl/en_uk/analytics/privacyoverview.html

Hou er rekening mee dat op deze website Google Analytics is opgewaardeerd met de code „gat._anonymizeIp();“om de anonimiteit van IP-adressen te vrijwaren (het zogenaamde IP-Masking)

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat vanaf een website op uw vaste schijf wordt opgeslagen. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. De cookies van onze internetpagina’s vragen geen persoonlijke gegevens over u op. U kunt het gebruik van cookies op elk gewenst moment via de instellingen van uw browser deactiveren.
In principe worden cookies op onze websites uitsluitend gebruikt voor een anonieme en statistisch analyse en voor het optimaliseren van de gebruikersnavigatie. Indien cookies in bijzonder gevallen bovendien van nut zijn, wordt u hierover geïnformeerd.

 


LITHOFIN AG treats all personal data with the utmost care. We only collect, store and use personal data, if providing the enquired service requires doing so and legal requirements force or allow us to do so. In addition to these requirements your personal information will only be used with your express permission. You can countermand this permission at any time by sending an e-mail to info@lithofin.de. LITHOFIN AG will treat all personal information confidentially and in compliance with privacy laws. Personal information will not be passed on to third parties. Personal information will only be stored on our own servers.

The processing of personal data on our website takes place in accordance with the provisions of the Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) valid until 24.05.2018, the Telemediengesetzes (TMG) and the Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) valid from 25.05.2018.

Responsible department

Responsible party in the sense of the BDSG and/or the DS-GVO is the:

Lithofin AG
Heinrich-Otto-Str. 36
D-73240 Wendlingen am Neckar
Tel: +49 (0)7024 9403-0
Fax: +49 (0)7024 9403-40
E-Mail: info@lithofin.de

 

The Data Protection Manager

If you have any questions about the collection, processing or use of your personal data, or if you need information, correction, blocking or deletion of data, please contact our data protection officer: datenschutz@lithofin.de.

Data processing on our website

When you visit our website, our web server temporarily stores each access in a log file. The following data is collected and stored until automated deletion:

 • IP address of the requesting computer
 • Date and time of access
 • Name and URL of the retrieved file
 • transferred data volume
 • Message as to whether retrieval was successful
 • Identification data of the browser and operating system used.

This data is processed for the purpose of enabling the use of the website (connection setup), system security, technical administration, network infrastructure and optimisation of the Internet offering. We cannot assign this data to specific persons. This data will not be merged with other data sources; the data will also be deleted after a statistical evaluation.

 

The legal basis for data processing under the DS-GVO is § 15 (1) TMG.

 

Data collection, processing and use of personal data

During data processing, your interests worthy of protection are always taken into account in accordance with the statutory provisions. Personal data is only collected if you voluntarily provide it to us in the course of contacting us (such as your name, e-mail address or address). We use the data you provide without your separate consent exclusively to answer your questions. After answering your questions, your data will be blocked for further use unless you have expressly consented to the further use of your data.

The legal basis for data processing under the DS-GVO is Art. 6 Para. (1) Sentence 1 lit. a) and b) DS-GVO.

 

Cookies
A cookie is a small text file that is stored on your hard drive. Cookies do not cause any damage and they do not contain viruses. The cookies of our website do not collect any personal information on you. You can prevent cookies from being installed by adjusting your browser settings. Generally cookies are used to collect anonymous information to create statistics aimed at improving the usability of the website. Should additional cookies be used for other reasons, you will be informed as to their purpose.

The legal basis for data processing under the DS-GVO is § 15 (1) TMG.

 

Use of Google Maps

This website uses the "Google Maps" component to display site maps, operated by Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hereinafter referred to as "Google". Each time the "Google Maps" component is called up, Google sets a cookie in order to process user settings and data when the page on which the "Google Maps" component is integrated is displayed. As a rule, this cookie is not deleted when you close your browser, but expires after a certain period of time unless you delete it manually beforehand. If you do not agree with this processing of your data, it is possible to deactivate the "Google Maps" service and thus prevent the transmission of data to Google. To do this, you must deactivate the Java Script function in your browser. However, we would like to point out that in this case you cannot use "Google Maps" or can only use it to a limited extent.

The use of "Google Maps" and the information obtained via "Google Maps" is subject to the Google Terms of Use www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html as well as the additional terms and conditions for "Google Maps" www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Under application of the DS-GVO, the legal basis for data processing is § 15 Paragraph (3) Sentence 1 TMG

 

Privacy Declaration for using Google Analytics
This website used Google Analytics, a web analysis service provided by Google Inc. (“Google”). Google Analytics uses so-called “Cookies”, small text files, that are stored on your computer and allow an analysis of your use of the website. Die information created by the cookie are generally transferred to and stored on a server in the United States of America. Through IP-Anonymisation on this website, Google shortens your IP-Address within the member states of the European Union and other states that are members of the treaty on the European economic area before the data is transferred. Only in certain exceptions id the full IP-Address transferred and shortened in the USA. Google will use the so generated information to analyse the use of the website, to compose reports on the website activities and to provide additional services connected to internet use to the operator of this website. The IP-Address transmitted by your browser will not be combined with other information by Google. You can prevent cookies from being installed on your computer by changing the browser settings; this may cause you to not be able to use all functionalities of the website completely though. In addition you can prevent the collection of the information created by the cookie (including your IP-Address) and the use of this information by Google by downloading and installing the browser-plugin available at this link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

You can prevent the registration through Google Analytics by clicking on the following link. This link activates an Opt-Out-Cookie that prevents the registration of your data on this website:
deactivate Google Analytics

Further information on terms and conditions as well as privacy concerns is available at
http://www.google.com/analytics/terms/us.html
http://www.google.com/intl/en_uk/analytics/privacyoverview.html

Please note that on this website Google Analytics has been upgraded with the code „gat._anonymizeIp();“ in order to ensure an anonymization of IP-Addresses (so called IP-Masking).

The legal basis for data processing under the DS-GVO is § 15 (3) Sentence 1 TMG.

 

Right to information, correction, deletion and blocking of your data in accordance with BDSG

According to the BDSG, you have the right to request free information about the data stored about your person and, if necessary, the right to correct, block or delete this data.

 

Fulfilment of information obligations under the DS-GVO:

Under application of the DS-GVO, you are entitled to the following statutory rights of persons affected, provided that their requirements are met:

 • Right to information about your data stored by us pursuant to Art. 15 DS-GVO,
 • Right to rectification of inaccurate data pursuant to Art. 16 DS-GVO,
 • Right to deletion of data stored by us pursuant to Art. 17 DS-GVO,
 • Right to limit the processing of data stored by us pursuant to Art. 18 DS-GVO,
 • Right to data transferability pursuant to Art. 20 DS-GVO,
 • Right to complain to a competent supervisory authority pursuant to Art. 77 DS-GVO if you are of the opinion that the processing of your personal data violates the provisions of the DS-GVO.
Andere zoektaal gevonden

We hebben vastgesteld dat uw browser een andere taal ondersteunt dan diegene die nu zichtbaar is. Onze website is ook beschikbaar in uw taal. Wenst u naar uw taal over te gaan ?

Verander de taal